Del 10 al 13 Abril
4 DIES PER MOURE’S I GAUDIR:
ESPORT TOT EL DIA !!!

Futbol, ioga,
fitness, acrobàcia, dansa
Jocs al parc

Fulls de matricules i preus aqui

Del 18 al 21  Abril
PREPARO EL MEU JARDÍ URBÀ

Jardineria & manualitats
Jocs al parc